• mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza

Roba je namijenjena trgovcima za daljnju prodaju ili krajnjim kupcima za završnu upotrebu.

Proizvodimo jelovu građu za krovišta po narudžbi.

Piljenu građu možemo sušiti na standardnu suhoću za daljnu preradu od 12±2% vlage ili transportno suhu građu na 20±2% vlage ili na dogovorenu suhoću obzirom na zahtjeve kupaca.

Vršimo uslužni prorez u dogovoru s kupcima prema narudžbi.

Isporuka je moguća kontinuirano u tijeku cijele godine.

MALOPRODAJA MRKOPALJ VELEPRODAJA MRKOPALJ 1 MALOPRODAJA MRKOPALJ 2