• peleti
  • peleti
  • peleti
  • peleti

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije.
U pogonu u Fužinama proizvode se vrhunski pelti od crnogorice.

Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom.

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10% što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).
Peleti su CO2 neutrali i spadaju u obnovljive energente. Kapacitet proizvodnje peleta od drva u pogonu u Fužinama iznosi 5 tona na sat.

CO2 neutralan

Cijena je u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja najniža!

Isporuka je moguća kontinuirano tijekom cijele godine

VELEPRODAJA MALOPRODAJA MRKOPALJ MALOPRODAJA FUŽINE