POGON FUŽINE

51322 Fužine, Donje selo 62

dr. sc. Branko Liker

dipl. ing. šumarstva
Direktor

Karlo Kauzlarić

dipl. ing. šumarstva
Rukovoditelj proizvodnje

Iva Tadejević

dipl. ing. drvne tehnologije
Rukovoditelj pripreme sirovine

mr. sc. Jagoda Uršić

dipl. ing. kemijske tehnologije
Rukovoditelj otpadnih voda

Zlatko Jauk

ing. elektrotehnike
Rukovoditelj elektro održavanja

Ana Starčević Radošević

ing. strojarstva
Tehnolog strojnog održavanja

Goran Mihić

dipl. ekonomist
Rukovoditelj komercijale

Jasminka Kovačević

dipl. ekonomist
Rukovoditelj računovodstva

Antonio Kirasić

dipl. ekonomist
Voditelj nabave

Siniša Bolf


Tehnolog proizvodnje

Maloprodaja peleta


Nabava


Centrala


POGON MRKOPALJ

51315 Mrkopalj, Pilanska 6

mr. sc. Kristinka Liker

dipl. ing. drvne tehnologije
Operativni direktor

Ana Kauzlarić

dipl. ing. šumarstva
Glavni tehnolog

Sanja Ferić

ing. drvne industrije
Rukovoditelj pilane

Mateja Lilek

mag. oec.
Rukovoditelj krojačnice

Gašpar Tomić


Rukovoditelj peletirne