EU projekti

„Povećanje energetske učinkovitosti i
korištenja obnovljivih izvora energije u
proizvodnim industrijama“

DRVENJAČA d.d. Fužine je prethodne godine uspješno prijavila svoj projekt na Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, a u prosincu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Trenutačno je projekt u fazi provedbe u sklopu koje se provode mjere poboljšanja sustava rasvjete, nabavljaju se novi strojevi u procesu primarne obrade drva i ugrađuje fotonaponska elektrana na krovu proizvodnog pogona, a sve s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja obnovljivih izvora energije.

Naziv projekta: Ulaganjem u zelene energetski učinkovite tehnologije do povećanja konkurentnosti - DRVENJAČA d.d. Fužine

Ukupna vrijednost projekta: 19.201.080,17 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 8.779.765,52 kuna

EU sufinanciranje projekta: 5.047.776,69 kuna

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2021. – lipanj 2023. godine

Opis projekta i očekivani rezultati:
Svrha projekta je smanjiti potrošnju energije u proizvodnom pogonu u odnosu na energiju isporučenu energiju prije provedbe projekta za 38,34% godišnje, povećati udio korištenja OIE za 31.490,00 kWh/god, kao i smanjiti emisije CO2 za 290,14 t/god, što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva Drvenjača d.d. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti jer će se kroz ostvarene uštede na električnoj energiji omogućiti društvu nova ulaganja za rast, razvoj i unapređenje poslovanja, partneri (dobavljači i kupci) i građani, koji će u dugom roku imati čišći okoliš.


Kontakt osoba: Branko Liker

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi drvenjaca.fuzine@gmail.com, kontakt osoba Branko Liker.

Više informacija o Mehanizmu za oporavak i otpornost dostupno je putem sljedeće poveznice.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva DRVENJAČA d.d.