1. Navigacija
  2. Sadržaj

Drvenjača d.d.

kontakt

Kontakt

Kontakti:

"Drvenjača" d.d. - Fužine
51322 Fužine,
Donje selo 62
Centrala:
Fax I:
Fax II:
Fax III:
e-mail:
+385(0)51/830-100
+385(0)51/835-487
+385(0)51/835-675
+385(0)51/830-190
drvenjaca@drvenjaca.hr
Direktor:
Dr. sc. Ivan Liker, dipl. ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-120
ivan.liker@drvenjaca.hr
Operativni direktor:
Mr.Sc. Branko Liker, dipl. ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-111
branko.liker@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela komercijalnih poslova:
Mr.Sc. Sanjin Radunović, dipl.oec.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-112
sanjin.radunovic@drvenjaca.hr
Voditelj nabave i prodaje peleta:
Goran Mihić, dipl.oec.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-112
goran.mihic@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova:
Jasminka Kovačević, dipl.oec.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-107
jasminka.kovacevic@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela pripreme sirovine:
Ana Kauzlarić, dipl. ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-122
ana.kauzlaric@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela proizvodnje:
Kazimir Mihaljević
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-113
kazimir.mihaljevic@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela otpadnih voda i kontrole kvalitete:
Mr.Sc. Jagoda Uršić, dipl. ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-129
jagoda.ursic@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela elektroodržavanja:
Zlatko Jauk, ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-128
zlatko.jauk@drvenjaca.hr
Rukovoditelj odjela strojnog održavanja:
Žarko Blažević, ing.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-128
zarko.blazevic@drvenjaca.hr
Voditelj općih i kadrovskih poslova:
Ingrid Kajgan, dipl.oec.
Tel.:
e-mail:
+385(0)51/830-115
ingrid.kajgan@drvenjaca.hr
  1. Navigacija
  2. Sadržaj